לעולם אל תוותר על חלומותיך

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 3817
Downloaded: 994

Rated 19 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!

File details:

Resource Type: Short Article in: Hebrew
Age: 10-50
Group Size: 1-1000
Estimated Time: 10 minutes

Further Details...


Resource Contents

 

אני יודעת

שבסופו של דבר תצליח

יתכן שזה יארך זמן

ועבודה קשה,

יתכן ותהיה מתוסכל

ולעיתים תרגיש ,

שאתה עומד להיכנע.

לפעמים אולי תשאל את עצמך

 אם המאמץ כדאי

אך יש לי אמון

בך

ואני יודעת

שבסופו של דבר תצליח,

 אם אך תנסה.    Related Resources can be found under:
» All > Bein Adam l'Chavero > General
» All > Treats
Visitor Comments: