מחנה קיץ

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 3723
Downloaded: 649

Rated 19 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!

File details:

Resource Type: Short Article in: Hebrew
Age: 10-50
Group Size: 1-1000
Estimated Time: 10 minutes

Further Details...


Resource Contents

 

במזרח זורח ורד,

מטרטרת חצוצרת,

כל הקרת מתעוררת-

אור!

דגל מתנופף ברוח,

תה הומה בסיר נפוח,

אצל ברז הקילוח-

תור!

ציץ אדום ער, עץ ירוק ער,

מהרו, הגיע בוקר,

הרגעים עולים ביוקר-

כן!

משחקים עוד נערוכה,

עולמות עוד נהפוכה,

חופש, חופש, אין כמוך-

אין!

טיולים עוד נטיילה,

בגלים עוד נתגלגלה,

עד אשר יבוא הלילה-

סוף!

מחנה עצום עיניך,

הרקיע מעליך,

שיר: מה טובו אוהליך-

טוב!

 

 Related Resources can be found under:
» All > Hadracha > Short Articles for Madrichim
» All > Treats
Visitor Comments: