אפילו סלעים נשברים

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 2894
Downloaded: 890

Rated 15 times
Add this file to your personal library.

Did you download this file and do you have something to share?
This is the place!

File details:

Resource Type: Short Article in: Hebrew
Age: 1-50
Group Size: 1-1000
Estimated Time: 10 minutes

Further Details...


Resource Contents

אפילו סלעים נשברים אני אומרת לך

ולא מחמת זקנה.

שנים רבות הם שוכבים על גבם בחום בקור,

שנים כה רבות,

כמעט נוצר רושם של שלווה.

אין הם זזים ממקומם וכך נסתרים הבקיעים.

מעין גאווה.

שנים רבות עוברות עליהם בציפייה.

מי שעתיד לשבח אותם עדיין לא בא.

ואז האזוב משגשג, האצות נרגשות, והים מגיח וחוזר,

ודומה הם ללא תנועה.

עד שיבוא כלב ים קטן להתחכך על הסלעים

יבוא וילך.

ופתאום האבן פצועה.

אמרתי לך, כשסלעים נשברים זה קורה בהפתעה.

ומה גם אנשים.

 

 Related Resources can be found under:
» All > Hadracha > Methods
» All > Treats
Visitor Comments: